Εταίροι

Το έργο SOLCEMENT θα φέρει σε πέρας το φιλόδοξο, απαιτητικό αλλά επί της αρχής εφικτό εγχείρημά του, μέσω της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των 2 Ερευνητικών Κέντρων και των 2 Βιομηχανικών εταίρων που συμμετέχουν στη Σύμπραξη.


ΕΤΕΣΑ - ΕΚΕΤΑ
Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ»
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
EBETAM A.E.
Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E.