1η Εξαμηνιαία Συνάντηση

H 2η Τεχνική Συνάντηση των εταίρων του SOLCEMENT πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2019 στις εγκαταστάσεις της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.